...And Justice for All aşağıdaki anlamlara gelebilir: