soldan sağa: 130-grain (8.4 g) - Hollow Point, 100-grain (6.5 g) FMJBT, 130-grain (8.4 g) Soft point, 160-grain (10 g) .270winchester fişekler
.270winchester

.270winchester 1923'te Winchester Repeating Arms Company tarafından 30-06 Springfield üzerinden ilk olarak Winchester model 54'te kullanılmak üzere geliştirildi. Metrik sistemde bu mermiye 6.8x65 mm denebilse de tüm dünyada .270 olarak anılır. Kalibrenin tasarlandığı ilk günden itibaren güttüğü ana amaç av maksatlı bir kalibre olmuş ve avcılar tarafından beğeniyle karşılanmıştır. Fişek üretiminde genellikle firmalar tarafından avcıların geniş beğenisine ve amaçlarına karşı üretim gerçekleşmiş ve 00, 110, 130, 140, 150 ve 160 grainlik ve nadiren 180grainlik mermi çekirdekleriyle üretilmiştir ancak avcılar en çok 130 ve 150 grainlik mermi çekirdeklerini beğenip kullanmışlardır. Mermi çekirdeklerinin ağırlıklar olduğu gibi şekilleri de ticari olarak farklı üretilip farklı koşullarda farklı avlarda kullanılmak üzere avcıların ve atıcıların beğenisine sunulmuştur.[1] Fişek 4000J civarında enerjiye sahiptir.

Kaynakça

  1. ^ Hornady Handbook of Cartridge Reloading, Fourth Edition (1996)