101 Dalmaçyalı şu anlamlara gelebilir:

Ayrıca bakınız