112, Jülyen takviminde bir yıldır.

112 ayrıca şu anlamlara gelebilir: