---Sidenote START---

Olaylar

1400ler

1410lar

1420ler

1430lar

1431 - Jeanne d'Arc'ın mahkemede yargılanışı ve diri diri yakılışı

1432 - Fatih Sultan Mehmed'in doğumu (Konstantinopolis'i fetheden padişah)

1440lar

1450'ler

1460lar

1470ler

1480ler

1490lar