---Sidenote START---

18. yüzyıl, miladi takvime göre 1 Ocak 1701 ile 31 Aralık 1800 günleri arasındaki zaman dilimi olarak kabul edilir.

Bazı tarihçiler tarafından 18. yüzyıl tarihi 1715-1789 (Fransız Devrimi) aralığı olarak tanımlanırken, uzun 18. yüzyıl tarihi ise İngiltere’deki 1688 Devrimi (Glorious Revolution) ile 1815 Waterloo Savaşı arasında tanımlanır.

Olaylar

1700'ler

1710'lar

1720'ler

1730'lar

1740'lar

1750'ler

1760'lar

1770'ler

1780'ler

1790'lar

Önemli kişiler

Dünya liderleri, politikacılar ve askerler

Britanya kraliçesi Anne
Marie Antoinette, Fransa kraliçesi ve Avusturya arşidüşesi