1830 Amerika Birleşik Devletleri nüfus sayımı, Amerika Birleşik Devletleri'de yapılan beşinci nüfus sayımıdır. 1 Haziran 1830'da tamamlanmıştır. 24 eyaletin nüfusu 12.866.020 olarak tespit edilmiştir. Bunların 2.009.043'ü köledir.

Sayımda sorulan sorular

1830 nüfus sayımında şu sorula sorulmuştur:

 • Aile reisinin adı
 • Adres
 • Özgür beyaz erkek ve kadın sayısı
  • yaşı 20'ye kadar olanlar
  • yaşı 20 ile 100 arasında olanlar
  • 100 yaş ve üstü
 • köle sayısı ve özgür zenci sayısı
 • sağır ve dilsizlerin sayısı
  • 14 yaş altı
  • 14 - 24 yaş arası
  • 25 yaş ve üstü
 • gözleri görmeyenlerin sayısı
 • göçmen olmayan yabancıların sayısı

Veri uygunluğu

1830 Nüfus sayımı ile ilgili herhangi bir mikro veri bulunmamaktadır. Fakat küçük bölgeler için veriler, harita uyumlu dosyalar National Historical Geographic Information System sitesinden indirilebilir.

Daha fazla bilgi için

Dış bağlantılar