1850'ler 1 Ocak 1850'den başlayıp 31 Aralık 1859'e kadar geçen dönemdir.

Savaş

İç çatışmalar

Tanınmış siyasi olaylar

Suikastler

1850'lerde birçok önemli suikastlar ve suikast girişimleri oldu:

Fen

Ekonomi

Literatür