1920 yılında Türkiye'deki olaylar.

Siyaset

İcra Vekilleri Heyeti Başkanı- Mareşal Mustafa Kemal Paşa

Olaylar

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, meclisin açılışında.
TBMM'nin ilk dönem üyeleri.

Mayıs

Haziran

Doğu Cephesi komutanı olarak atanan Kâzım Paşa.

Temmuz

Ağustos

Sevr Antlaşması'na göre Osmanlı topraklarının paylaşımı.

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

  • 2-3 Aralık - Ermenilerle, Gümrü Antlaşması imzalandı.
  • 4 Aralık - Ankara'da öğretmenler aylardır maaş alamadıkları için greve başladı, ancak birkaç gün sonra maaşlar ödendi ve grev bitti.

Doğumlar

Ölümler

Kaynakça