Azerbaycan Sinema
Tarihi

Azerbaijan film clapperboard.svg
Azerbaycan filmleri listeleri
1898 - 1919 dönemi
1920 - 1929 dönemi
1930 - 1939 dönemi
1940 - 1949 dönemi
1950 - 1959 dönemi
1960 - 1969 dönemi
1970 - 1979 dönemi
1980 - 1989 dönemi
1990 - 1999 dönemi
2000 - 2009 dönemi
2010 - 2019 dönemi
Yılı bilinmeyenler

Bu listede 1950'lerin Azerbaycan filmleri gösterilmiştir. Bu filmlerin 1.sinin çekimleri 1950 yılında, sonuncusunun çekimleri ise 1959 yılında bitirilmiştir.

1950

 1. Bakının işıqları (film, 1950) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 2. Əmanət kassası (film, 1950) (Kısa metraj belgesel filmi)
 3. Əməyə eşq olsun (film, 1950) (Uzun metraj televizyon belgeseli)
 4. Gədəbəyin sərvəti (film, 1950) (Kısa metraj belgesel filmi)
 5. Kolxoz tarlalarının qəhrəmanları (film, 1950) (Kısa metraj belgesel filmi)
 6. Mingəçevir (film, 1950) (Kısa metraj belgesel filmi)
 7. Sağlamlığın düşmənləri (film, 1950) (Kısa metraj belgesel filmi)
 8. Sağlamlıq mənbəyi (film, 1950) (Kısa metraj belgesel filmi)
 9. Səhər nəğməsi (film, 1950) (Kısa metraj belgesel filmi)
 10. Sovet Azerbaycanı (film, 1950) (Kısa metraj belgesel filmi)

1951

 1. Azerbaycan sərhədçiləri (film, 1951) (Qısametrajlı Sənədli Film-Süjet)
 2. Azerbaycan zeytunu (film, 1951) (Kısa metraj belgesel filmi)
 3. Azerbaycanın müalicə ocaqları (film, 1951) (Kısa metraj belgesel filmi)
 4. Elmlə dostluq şəraitində (film, 1951) (Kısa metraj belgesel filmi)
 5. Gənc Leninçilər (film, 1951) (Kısa metraj belgesel filmi)
 6. Respublika stadionu (film, 1951) (Kısa metraj belgesel filmi)

1952

 1. Budyonnı Bakıda (film, 1952) (Qısametrajlı Sənədli Film-Ordenli Azerbaycan)
 2. Əmək və sülh mahnıları (film, 1952) (Qısametrajlı Sənədli Süjet-Ordenli Azerbaycan)
 3. Güllər (film, 1952) (Kısa metraj belgesel filmi)
 4. Heyvanları xəstəlikdən necə qorumalı (film, 1952) (Kısa metraj belgesel filmi)
 5. Heyvanların damazlıq üçün qiymətləndirilməsi və seçilməsi (film, 1952) (Kısa metraj belgesel filmi)
 6. Xəzər neftçiləri (film, 1952) (Kısa metraj belgesel filmi)
 7. Kolxoz quş fermaları (film, 1952) (Kısa metraj belgesel filmi)
 8. Neft kəşfiyyatçıları (film, 1952) (Kısa metraj belgesel filmi)
 9. Payız tumu yüksək məhsulun əsasıdır (film, 1952) (Kısa metraj belgesel filmi)
 10. Sovet toxumçuları (film, 1952) (Kısa metraj belgesel filmi)
 11. Torpaq və onun münbitliyi (film, 1952) (Kısa metraj belgesel filmi)

1953

 1. Arazın sahillərində (film, 1953) (Uzun metraj televizyon belgeseli)
 2. Azerbaycan atları (film, 1953) (Kısa metraj belgesel filmi)
 3. Bitki aləminin rəngarəngliyi (film, 1953) (Kısa metraj belgesel filmi)
 4. Bruselyoz (film, 1953) (Kısa metraj belgesel filmi)
 5. Dəmyə pambıq (film, 1953) (Kısa metraj belgesel filmi)
 6. Ev quşlarının sayını artıraq (film, 1953) (Kısa metraj belgesel filmi)
 7. Əkin bitkilərinin qorunması (film, 1953) (Kısa metraj belgesel filmi)
 8. Faraş tərəvəz (film, 1953) (Kısa metraj belgesel filmi)
 9. Göbələk xəstəliyi (film, 1953) (Kısa metraj belgesel filmi)
 10. Gözlərinizi qoruyun (film, 1953) (Kısa metraj belgesel filmi)
 11. Xərçəngin əmələ gəlməsinə xəbərdarlıq (film, 1953) (Kısa metraj belgesel filmi)
 12. Xəzər neftçiləri haqqında dastan (film, 1953) (Tammetrajlı Bədii-Sənədli Film)
 13. Qabaqcıl traktor briqadasında (film, 1953) (Kısa metraj belgesel filmi)
 14. Qanlı ishaldan qorunun (film, 1953) (Kısa metraj belgesel filmi)
 15. Quba bağlarında (film, 1953) (Kısa metraj belgesel filmi)
 16. Quduzluqla mübarizə aparın (film, 1953) (Kısa metraj belgesel filmi)
 17. Toxumun hazırlanması (film, 1953) (Kısa metraj belgesel filmi)
 18. Vərəm sağala bilən xəstəlikdir (film, 1953) (Kısa metraj belgesel filmi)
 19. Yemlərin siloslaşdırılması (film, 1953) (Kısa metraj belgesel filmi)

1954

 1. Balaca uşaqların bədənini möhkəmləndirin (film, 1954) (Kısa metraj belgesel filmi)
 2. Bərəkətli torpaq (film, 1954) (Kısa metraj belgesel filmi)
 3. Çoxillik otlar (film, 1954) (Kısa metraj belgesel filmi)
 4. Dəniz nefti axır (film, 1954) (Kısa metraj belgesel filmi)
 5. Doğma xalqıma (film, 1954) (Tammetrajlı Musiqili Film)
 6. Həyata keçmiş arzular (film, 1954) (Kısa metraj belgesel filmi)
 7. İpəkçilik (film, 1954) (Uzun metraj televizyon belgeseli)
 8. Qrip (film, 1954) (Belgesel filmi)
 9. Mahnı bayramı (film, 1954) (Kısa metraj belgesel filmi)
 10. Özünü qoru (film, 1954) (Belgesel filmi)
 11. S. M. Kirov adına körfəzdə (film, 1954) (Kısa metraj belgesel filmi)

1955

 1. Alagöz yaylağında (film, 1955) (Kısa metraj belgesel filmi)
 2. Azerbaycan pambıqçılığında qabaqcıl aqrotexnikanın tətbiq edilməsi (film, 1955) (Kısa metraj belgesel filmi)
 3. Bahtiyar (film) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 4. Buluşma (film) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 5. Qabaqcıl sovxozda (film, 1955) (Kısa metraj belgesel filmi)
 6. Neft ustaları (film, 1955) (Kısa metraj belgesel filmi)

1956

 1. Gənc metallurqlar (film, 1956) (Kısa metraj belgesel filmi)
 2. Keçmişin şahidləri (film, 1956) (Kısa metraj belgesel filmi)
 3. "Kitab-poçtla"nın xidmətlərindən istifadə edin (film, 1956) (Kısa metraj belgesel filmi)
 4. Qara daşlar (film, 1956) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 5. O Olmasın, Bu Olsun (Uzun metrajlı sinema filmi)
 6. Səadət yolu ilə (film, 1956) (Uzun metraj televizyon belgeseli)
 7. Şamdan bəy (film, 1956) (Televizyon tiyatro oyunu) (TV)

1957

 1. Bəsləsən atlas olar tut yarpağından (film, 1957) (Kısa metraj belgesel filmi)
 2. Bir məhəllədən iki nəfər (film, 1957) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 3. Xalq hədiyyəsi (film, 1957) (Kısa metraj belgesel filmi)
 4. Qızmar günəş altında (film, 1957) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 5. Mahnı belə yaranır (film, 1957) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 6. Səadət və əmək mahnıları (film, 1957) (Kısa metraj belgesel filmi)

1958

 1. "Ağ qızıl" ustaları (film, 1958) (Uzun metraj televizyon belgeseli)
 2. Bakı bu gün (film, 1958) (Kısa metraj belgesel filmi)
 3. Bakı və bakılılar (film, 1958) (Kısa metraj belgesel filmi)
 4. Bizim Bakıda (film, 1958) (Kısa metraj belgesel filmi)
 5. "Kazbek" qutusu (film, 1958) (Kısa metrajlı sinema filmi)
 6. Kölgələr sürünür (film, 1958) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 7. Məhəmməd Füzuli (film, 1958) (Kısa metraj belgesel filmi)
 8. Onun 150 yaşı var (film, 1958) (Kısa metraj belgesel filmi)
 9. Onun böyük ürəyi (film, 1958) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 10. Üvey Anne (film, 1958) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 11. Səməd Vurğun (film, 1958) (Kısa metraj belgesel filmi) (TV)
 12. Təbiətin dostları (film, 1958) (Kısa metraj belgesel filmi)
 13. Uzaq sahillərdə (film, 1958) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 14. Yeni il gecəsində (film, 1958) (Kısa metrajlı sinema filmi)

1959

 1. Azerbaycan mədəniyyətinin baharı (film, 1959) (Uzun metraj televizyon belgeseli)
 2. Bir qalanın sirri (film, 1959) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 3. Bizim Azerbaycan (film, 1959) (Uzun metraj televizyon belgeseli)
 4. Bizim kolxoz (film, 1959) (Kısa metraj belgesel filmi)
 5. "Bolqarıstan" kolxozu (film, 1959) (Kısa metraj belgesel filmi)
 6. Dağılan tifaq (film, 1959) (Televizyon tiyatro oyunu) (TV)
 7. Dənizi fəth edənlər (film, 1959) (Tammetrajlı Bədii-Sənədli Film)
 8. DQMV (film, 1959) (Kısa metraj belgesel filmi)
 9. Dostluq dili (film, 1959) (Kısa metraj belgesel filmi) (TV)
 10. Əsl dost (film, 1959) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 11. Xəzər donanması (film, 1959) (Kısa metraj belgesel filmi)
 12. Mahnı qanadlarında (film, 1959) (Uzun metraj televizyon belgeseli)
 13. Moskvada Azerbaycan Ongünlüyü (film, 1959) (Kısa metraj belgesel filmi) (TV)
 14. Müsibəti Fəxrəddin (film, 1959) (Televizyon tiyatro oyunu) (TV)
 15. Naxçıvan MSSR (film, 1959) (Kısa metraj belgesel filmi)
 16. Nizami (film, 1959) (Kısa metraj belgesel filmi)
 17. Onu bağışlamaq olarmı? (film, 1959) (Uzun metrajlı sinema filmi)

Dış bağlantılar