1961 Türkiye Millet Meclisi Başkanlığı seçimi
Türkiye
1. tur 26 Ekim 1961
2. ,3. ve 4. tur 27 Ekim 1961
5. , 6. , 7. ve 8. tur 28 Ekim 1961
9.tur 1 Kasım 1961
1963 →

  Ali Fuat Sirmen.jpg
Aday Fuat Sirmen
Parti Cumhuriyet Halk PartisiÖnceki Millet Meclisi Başkanı

Makam oluşturuldu

Seçilen Millet Meclisi Başkanı

Fuat Sirmen
Cumhuriyet Halk Partisi

1961 TBMM Başkanlığı seçimi, 27 Mayıs 1960 Darbesi sonrası yeniden yapılandırılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin iki alt meclisinden biri olan Millet Meclisinin Başkanını belirlemek için 1. turu 26 Ekim 1961, 2. ,3. ve 4. turları 27 Ekim 1961, 5. , 6. , 7. ve 8. turları 28 Ekim 1961, 9.turu 1 Kasım 1961 tarihlerinde yapılan seçimdir. 9. turda Fuad Sirmen 227 oyla Millet Meclisi Başkanı seçilmiştir.

Seçim Yöntemi

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanları, kendi Meclislerince üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oy ile ikişer yıl için seçilirler; İlk iki oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, salt çoğunlukla yetinilir. Meclis Başkanlıkları için Meclisteki siyasi parti grupları aday gösteremezler.[1]

Seçim[2][3][4][5]

Aday Siyasi parti Aldığı oy
1. tur
(26 Ekim 1961)
Aldığı oy
2. tur
(27 Ekim 1961)
Aldığı oy
3. tur
(27 Ekim 1961)
Aldığı oy
4. tur
(27 Ekim 1961)
Aldığı oy
5. tur
(28 Ekim 1961)
Aldığı oy
6. tur
(28 Ekim 1961)
Aldığı oy
7. tur
(28 Ekim 1961)
Aldığı oy
8. tur
(28 Ekim 1961)
Aldığı oy
9. tur
(1 Kasım 1961)
Yusuf Azizoğlu Yeni Türkiye Partisi 140 205 217 213 0 1 0 0 0
Abdülhak Kemal Yörük 118 58 53 205 107 138 0 0 0
Avni Doğan 0 0 166 2 0 0 0 0 0
Ş. Rasit Hatipoğlu 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Fuat Sirmen Cumhuriyet Halk Partisi 0 0 0 0 182 193 217 212 227
Kasım Gülek 0 0 0 0 9 11 3 0 11
Ata Topaloğlu 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tahsin Demiray 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Nihat Erim 0 0 0 0 0 0 4 12 8
Osman Bölükbaşı 0 0 0 0 0 0 1 0 0
İsmet İnönü Cumhuriyet Halk Partisi 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Suphi Baykam 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Fahrettin Kerim Gökay 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Fethi Çelikbaş 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ekrem Alican 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ihsan Köknel 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Y. Kadri Karaosmanoğlu 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Boş 4 2 4 6 68 47 70 76 98
Geçersiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katılan 262 265 440 427 368 391 296 302 348
Katılmayan 188 185 10 23 82 59 154 148 102

Kaynakça