1961 tarihli Silâhların Denetimi ve Silâhsızlanma Yasası

1961 tarihli Silâhların Denetimi ve Silâhsızlanma Yasası, 22 U.S.C. § 2551, dünyayı silahların yükünden ve savaş musibetinden kurtarmak amacıyla kitle imha silahlarının kontrolü ve azaltılması konusunda yönetici organ tayin edilmesini düzenleyen yasadır. Yasa, Birleşik Devletler'in ulusal güvenlik politikası ile uyum içerisinde olan Kennedy yönetiminin dış politikası açısından önemli bir bakış açısı sağlamıştır.